گردهمایی شبکه مردمی - سایبری انقلاب اسلامی در شهرستان آبعلی /26شهریور 1398