دیدار وزیر بین الملل حزب حاکم چین با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / 7 مرداد 1398