گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت در راهپیمایی روز قدس