گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام - 11 اسفند ماه 1397