گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام - 27بهمن ماه 1397