گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام - ششم بهمن ماه 1397