حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجتماع بسیجیان استان بوشهر