دیدار جمعی از مسؤولین مرکز بازشناسی نهضت جنگل با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی