گزارش تصویری دیدار دبیرمجمع تشخیص با معاون رئیس جمهور ونزوئلا /15مرداد 1400