گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام /1 بهمن ماه 1399