گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام / 3 دیماه 1399