جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام- 27 مرداد97