گزارش تصویری نشست ارائه پیش‌نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور در مجمع تشخیص مصلحت نظام / 21 آبانماه 1399