گزارش تصویری حضور دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بین المللی افول آمریکا /6 آبانماه 1399