گزارش تصویری بازدید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان /1مهرماه 1399