گزارش تصویری مراسم رژه خدمت نیروهای مسلح در اهواز با حضور دکتر محسن رضایی /31شهریور1399