گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام / 8 مرداد1399