گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام /1 مرداد1399