بازدید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اردوی جهادی قرارگاه توانمندسازی در خوزستان