گزارش تصویری نشست پنجمین‌دوره شورای عالی استان‌ها /22 خردادماه 1399