گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پای صندوق اخذ رأی /2 اسفند1398