گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 25 دیماه 1398