مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام - 11 دیماه 1398