هفتمین همایش مشترک کمیته امداد امام خمینی(ره) و موسسه خیریه نائبه الزهرا(س)