نام نویسی دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سامانه ثبت اموال مسئولان کشور(ثنا)