عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام


سیدمحمد صدر

تاریخ تولد: ۱۳۳۰

محل تولد: قم

فرزند آیت الله سیدرضا صدر از علمای بزرگ قم

 


مدرک تحصیلی:

دکترا در رشته داروسازی

فارغ التحصیل سال ۱۳۵۵ از دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی و مدیریتی:


١. همکار شهید رجایی در دوران نخست وزیری سال ۱۳۶۰ - ۱۳۵۹
2. مدیرکل اروپا و آمریکا در وزارت امور خارجه سال ۱۳۶۴ - ۱۳۶۰
3. معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور سال ۱۳۶۸ - ۱۳۶۴
۴. عضو ستاد تبلیغات جنگ تحمیلی ۱۳۶۸ - ۱۳۶۴
۵. معاون سیاست خارجی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک سال ۱۳۷۰ - ۱۳۶۹
۶. عضو شورای مشورتی سیاسی مقام معظم رهبری ۱۳۷۳ - ۱۳۶۹
۷. عضو شورای سیاستگزاری صدا و سیما سال ۱۳۷۲ - ۱۳۷۰
۸. معاون امور کشورهای عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ۱۳۸۳ - ۱۳۷۶
۹. مشاور رئیس جمهوری سال ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳
۱۰. مشاور وزیر امور خارجه سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۲
۱۱. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۹۶
۱۲. صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه (علمی اجتماعی) رازی از سال ۱۳۶۸ تاکنون


آثار:


1.انقلاب و دیپلماسی در خاطرات سیدمحمد صدر. سال انتشار ۱۳۹۳، انتشارات سوره مهر
٢. دیپلماسی دولت اصلاحات در جهان عرب. سال انتشار ۱۳۹۴، اداره نشر وزارت امور خارجه
۳. خاطرات سیاسی و دیپلماتیک از دولت اصلاحات. سال انتشار ۱۳۹۵، اداره نشر وزارت امور خارجه
۴. خروج از انزوا، سال انتشار ۱۳۹۶، اداره نشر وزارت امور خارجه
۵. انتشار ۳۴۳ جلد ماهنامه دارویی (علمی اجتماعی) رازی در طی ۲۹ سال
۶. انتشار تعداد زیادی مقاله و مصاحبه در روزنامه ها و پایگاه های خبری در زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل


مقالات منتشر شده:


1. بیست و شش مقاله در مورد انقلاب اسلامی ایران
۲. بیست و پنج مقاله در مورد ویژگی ها و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)