دکتر حسن ابراهیم حبیبی


اطلاعات شخصی :
 
نام : حسن ابراهیم
نام خانوادگی : حبیبی
نام پدر : باقر
تاریخ تولد : 1315
تاریخ درگذشت: 1391
محل تولد و درگذشت: تهران
 
تحصیلات :
دكتراي جامعه شناسي وحقوق-دانشگاه سوربون (فرانسه (
 
اهم سوابق:
وزير فرهنگ وآموزش عالي ، وزير دادگستري ، نماينده مردم تهران در مجلس شواري اسلامي ، معـــاون اول رئيس جمهور ، عضو شوراي نگهبان ، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي ، رئيس شوراي پژوهشهاي علمي كشور، رئیس فرهنگستان ادب فارسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام .
 
سایر :
تسلط به زبان های فرانسه- عربي ـ انگليسي