عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

غلامعلی حداد عادل
اطلاعات شخصی :
نام : غلامعلی
نام خانوادگی : حدادعادل
نام پدر : رضا
تاریخ تولد :1324
محل تولد : تهران
 
تحصیلات :
 
فوق ليسانس فيزيك ، فوق ليسانس ودكتراي فلسفه
 
اهم سوابق:
سوابق قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ؛ عضویت در هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
سوابق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ؛ معاون تبليغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، عضو شوراي سرپرستي صداوسيما ، مشاور وزير ومعاون وزير ورئيس سازمان پژوهش وبرنامه ريزي وزارت آموزش وپرورش ، مدير عامل بنياد دائره المعارف اسلامي ، رئيس فرهنگستان زبان وادب فارسي ، عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
ریاست مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران .
 
آثار و تألیفات :
فرهنگ برهنگي وبرهنگي فرهنگي ، جدائيها ، درسهايي از قرآن (4 جلد)( دانشنامه جهان اسلام ( جلد 2و3و4 - زير نظر ) ، تمهيدات ، نظريه معرفت در فلسفه كانت ، فارسي دوره راهنمايي (با همكاري ديگران ) ومقالات متعدد .