عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 آیت الله احمد جنتی.
.
اطلاعات شخصی :
 نام : احمد
نام خانوادگی : جنتی
نام پدر : هاشم
تاریخ تولد : 1305
محل تولد : اصفهان

 
تحصیلات :
 اجتهاد
 
اهم سوابق:
عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، عضو شوراي عالي تبليغات خارج از كشور، عضو و رئيس شوراي مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، نماينده مقام معظم رهبري در امور بالكان، نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و كرمانشاه، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و قاضي دادگاه هاي انقلاب اسلامي اهواز .

 
آثار و تألیفات :
ترجمه چند كتاب حديث مانند اثبات الهدات وتحف العقول و ...
 

توضیحات :
ایشان با سابقه ترين عضو فقهاي شوراي نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوي حضرت امام خميني(ره) در اسفند 1358 در تمام ادوار شوراي نگهبان حضور داشته است.