بررسی طرح«مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع

کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح شنبه 30اردیبهشت 1402 به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

تصویب«تسهیل و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی»

کمیسیون‌های «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سومین جلسه مشترک خود به بررسی موضوع ارجاعی از صحن مجمع در خصوص تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور پرداختند.

تماس با کمیسیون

 
* * متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

انتشارات و گزارش ها