مصوبات : موارد اختلافی

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي و مشورتي آسيايي – آفريقايي براي ايجاد مركز منطقه اي داوري در تهران(مصوب 1382/02/04 )
 
شماره : 0101/29715
تاريخ : 4/2/1382
 
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
بازگشت به نامه شماره 1690 – ق مورخ 26/10/1380 موضوع «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي و مشورتي آسيايي – آفريقايي براي ايجاد مركز منطقه اي داوري در تهران» مصوب 23/10/1380 مجلس شوراي اسلامي كه بند (2) از ماده (1) و بند (4) از ماده (4) و كليت ماده (7) آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، به پيوست مصوبه مورخ 20/2/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد. 
 
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
 
 
رونوشت :
جناب آقاي دكتر رضايي – دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
شماره : 0101/29715
تاريخ :
 
ماده واحده :
بند (2) از ماده (1) و بند (4) از ماده (4) و كليت ماده (7) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي و مشورتي آسيايي – آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقه اي داوري در تهران كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه شنبه مورخ 20/2/1382 مجمع مطرح و مصوبه مجلس شوراي اسلامي عينا به تصويب رسيد .
 
  
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
 
رونوشت :
جناب آقاي دكتر رضايي – دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام.