مصوبات : موارد اختلافی

 اصلاح‌ تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ صدور چك .(تاریخ تصویب1376/04/17 )

شماره: 8208

تاريخ: 17/4/1376

 

جناب آقاي دكتر مهاجراني

معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور

 با سلام

 پيرو ابلاغيه شماره 8107/ق مورخ 8/4/1376 در خصوص «قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي» كه در تاريخ 10/3/1376 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، نظر به اينكه تاريخ تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك 11/8/1372 مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد تاريخ 12/2/1375 مندرج در عنوان قانون مذكور به 11/8/1372 اصلاح و مراتب به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شود.

 

 غلامرضا جوادي

 دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام