مصوبات: موارد اختلافی

طرح الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ باب‌ محاربه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌1375/03/06 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي.(تاریخ تصویب1376/02/30 )

شماره: 7845/ق
تاريخ: 7/3/1376

 
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
 

با سلام
بازگشت به نامه شماره 108/ق مورخ 14/5/1375 موضوع «طرح الحاق يك ماده به باب محاربه قانون مجازات اسلامي» مصوب مورخ 6/3/1375 مجلس شوراي اسلامي، كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، مراتب در جلسة مورخ 30/2/1376 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شوراي نگهبان تأييد گرديد، در ضمن پيشنهاد شد كه موضوع مورد نظر طرح به هيأت دولت ارجاع شود تا با بررسي دقيق، چنانچه تدوين لايحه هاي ضرورت داشت، لايحه مذكور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.


اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام