مصوبات : موارد اختلافی

طرح‌ اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (مورد موافقت‌ اعضا قرار نگرفت‌ و رد شد). (تاریخ تصویب1374/06/02)

شماره: 5096
تاريخ: 18/6/1374

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
با سلام

 عطف به نامه شماره 4164/ق مورخ 12/5/1374 در خصوص طرح قانوني اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بند (5) ماده (12) آن مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به اين مجمع ارجاع گرديده بود. موضوع در جلسه روز پنجشنبه مورخ 2/6/1374 مجمع مطرح و بند (5) ماده (12) طرح فوق الذكر مورد موافقت اعضاء قرار نگرفته و مقرر گرديد؛ بر اساس بند (5) ماده (30) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/12/1362 عمل شود.

مراتب جهت طي مراحل قانوني اعلام مي گردد.


 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام