مصوبات : موارد اختلافی

تبصره‌ ماده‌ي‌ 6 مصوبه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ "صدور اسناد مالكيت‌ املاكي‌ كه‌ اسناد ثبتي‌ آنها در اثر جنگ‌ يا حوادث‌ غيرمترقبه‌اي‌ مانند زلزله‌، سيل‌ و آتش‌ سوزي‌ از بين‌ رفته‌اند".(تاریخ تصویب 1370/02/17)


شماره: 4046

تاريخ: 18/3/1370

وزارت دادگستري

قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/11/69 مجلس شواري اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/69 با عنايت به تصويب ماده 11 آن به عنوان ضرورت 5 ساله در شوراي نگهبان تأييد و تبصره ماده 6 آن نيز در جلسه مورخ 17/2/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و مراتب طي نامه شماره 2202/ق مورخ 7/3/70 مجلس شوراي اسلامي واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

  اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس جمهور

 

 


شماره: 1656/474/ق

تاريخ: 29/2/1370

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص «نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش وسوزي از بين رفته اند».

ماده واحده: تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند به شرح ذيل به تصويب رسيد:

«اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازي نخواهد بود.»

تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 28/12/69 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسة مورخ 17/2/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 28/2/1370