اطلاعات تماس:

نام کمیسیون/کمیته         

                                                                                          

تلفن / نمابر     

                                                                                

پست الکترونیکی     

 

کمیسیون نظارت 

 

 

nezarat@maslahat.ir

 

کمیسیون علمی،فرهنگی و اجتماعی 

 

 

elmi-farhangi@maslahat.ir​

 

کمیسیون زیربنایی و تولیدی

 

 

mailto:a.mobini@irec.ir

 

کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری

 

 

 

 

 

کمیسیون سیاسی ،دفاعی و امنیتی 

 

 

 

کمیسیون حقوقی و قضایی

 

 

hoghoogh@maslahat.ir

 

کمیسیون علمی و راهبردی

 

 

 

Ofoghe1404@maslahat.ir

 

 

کمیسیون چشم انداز و نخبگان

 

 

 

 

WWW.saramadan 1404 .ir

WWW.Drmaddahi.irکمیسیون مبارزه با قاچاق و مواد مخدر

 

 كد پستي : 93681-19188

 

mokhader@maslahat.ir

 

کمیسیون مطالعات اسلامی

 

 

 

 

کمیسیون خاص و هماهنگی

 

 

 

mavared-e-khas@maslahat.ir

 

 

کمیته بانوان و جوانان

 

 

تهران  - صندوق پستی631-13185

 

 

zananvajavanan @ maslahat.ir

 

 

معاونت امور حقوقی و کمیسیونها