نسخه چاپي

در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص صورت گرفت:

ارزیابی عملکرد محیط زیست کشور در حوزه "خاک و پسماند" و "تنوع زیستی"

نشست ارزیابی عملکرد محیط زیست کشور در حوزه "خاک و پسماند" و "تنوع زیستی"در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز سه شنبه ۲۹مهرماه ۹۹ با دستور کار ارائه گزارش ارزیابی عملکرد محیط زیست کشور در حوزه "خاک و پسماند" و "تنوع زیستی" با حضور مهندس سعیدی کیا رئیس کمیسیون، دبیر کمیسیون و رؤسای کمیته های تخصصی و نیز جمعی از صاحبنظران و مسئولین محیط زیست تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این نشست تخصصی دکتر مجابی رئیس کمیته محیط زیست به تشریح فعالیتها و اقدامات صورت گرفته و در دست انجام این کمیته پرداختند. سپس کارگروههای تخصصی" خاک و پسماند" و" تنوع زیستی" اهم اقدامات، وضعیت مدیریت و نیز عملکرد سازمانها در حوزه های تخصصی خود را ارائه نمودند.

در ادامه، متخصصان، صاحبنظران و مسئولان محیط زیست حاضر در جلسه نظراتشان را در خصوص مسائل بنیادی و چالش های اجرای برنامه های توسعه در حوزه محیط زیست بیان نمودند. همچنین، دیدگاه ها و پیشنهادات اعضا حاضر در جلسه برای تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در محور محیط زیست به بحث گذاشته شد.

در ادامه مهندس سعیدی کیا با اشاره به وجود نقص جدی در اجرایی شدن سیاستهای کلی برنامه های توسعه کشور در ادوار مختلف، به لزوم توجه به آسیب شناسی این مساله در فرایند تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم تاکید کرد.
وی در پایان روند، مراحل تدوین و روئوس سیاستهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم در کمیسیون زیربنایی و امور تولیدی مجمع را تشریح کرد.

در این جلسه مقرر شد متن سیاستهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه زیربنایی و تولیدی جهت نقد و بررسی در اختیار صاحبنظران و کارشناسان حاضر در جلسه قرار گیرد.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - ١٩:٥٧
  • کد خبر :
  • ١٣٧٦

خروج