نسخه چاپي

در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع صورت گرفت:

بررسی الگوی پیش ارزشیابی سیاست های کلی

جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی روز شنبه 30 آذرماه 98 با موضوع ارائه الگوی پیش ارزشیابی سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

 

 

 به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، دکتر بیک محمدلو رئیس کمیته توسعه دریامحور یافته های پژوهشی با موضوع نظام پیش ارزشیابی سیاست ها ارائه نمود. وی با اشاره به اینکه عدم درک صحیح و هوشمندانه از جوانب یک سیاست در عرصه خط‌مشی گذاری کلان، نارسایی های بزرگی را ایجاد می نماید که باعث شکست خط‌مشی‌ها و عدم دستیابی به اهداف را نتیجه می دهد، گفت: از آن جایی که خط‌مشی گذاری های کلان در کشورهای در حال توسعه هنوز بدون توجه کافی به الزامات آن انجام می گیرد، بررسی و ارزشیابی خط‌مشی‌های کلان کشور بسیار حائز اهمیت است. به این ترتیب و بطور مشخص، پیش‌ارزشیابی این خط‌مشی‌ها می تواند موجب بهبود خط‌مشی‌های کلان نظام در آینده شود.

در این پژوهش باتوجه به کمبود وجود الگویی مناسب برای پیش‌ارزشیابی سیاست های کلان کشور،با استفاده از چارچوب روش شناسی سیستم های نرم، ابتدا با روش فراترکیب الگویی اولیه را فراهم نموده، سپس با ابزار تحلیل محتوا از طریق مصاحبه الگوی نهایی را تدوین نموده است. نهایتاً الگو در یک بسته سیاستی منتخب مورد بحث قرار گرفته است. الگو پیش‌ارزشیابی، شامل مولفه های اصلی محتوای خط‌مشی، الزامات اجرا و الزامات نظارت و آثار خط‌مشی است.

مولفه محتوای خط مشی شامل زیر مولفه های زیر:

-عملیاتی بودن سیاست

- حاکمیت رویکرد جامع و پویا

- قابلیت اندازه گیری

- شفافیت و عدم ابهام

- درنظر گرفتن منافع ذی نفعان می باشد.

مولفه الزامات اجرا و نظارت نیز دارای مولفه های - توجه به منابع سرمایه ایی، داده ای و منابع انسانی و - اهتمام به زیرساخت های نهادی و سازمانی است . نهایتاً مولفه آثار نیز در دو مولفه - نتایج و دستاوردها و - آثار طولانی مدت تبلور می یابد.

 

 در ادامه پس از بحث و تبادل نظر میان روسای کمیته های تخصصی کمیسیون زیربنایی ، پیشنهاد شد الگوی فوق در فرآیند تدوین و بازنگری سیاست های کلی در دستور کار، مورد توجه قرار گیرد.

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • چهارشنبه ٤ دی ١٣٩٨ - ١١:٥٦
  • کد خبر :
  • ١٠٩٧

خروج