نسخه چاپي

در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع صورت گرفت

ادامه جلسات کارگروه «تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان»

کارگروه «تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان» در روز چهارشنبه هشتم آبان ماه، ششمین جلسه خود را تشکیل داد و اعضای آن به بحث پیرامون بندهایی از این پیش‌نویس پرداختند.

 

 به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، با توجه به آنکه تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان در دستور کار کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد، این کمیسیون علاوه بر مکاتبه با دستگاه‌های ذیربط برای کسب نظرات آن‌ها، کارگروهی متشکل از صاحبنظران این حوزه تشکیل داده است که تحت نظارت کمیته آموزش، تحقیقات و امور نخبگان کمیسیون فعالیت می‌نماید.

در ششمین جلسه کارگروه «تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان» با توجه به مباحث مطروحه در جلسات گذشته، قالب‌های پیشنهادی از سوی اعضای کارگروه، در خصوص بندهای سیاست‌های کلی نخبگان، مورد بحث قرار گرفته و یکی از آن‌ها به عنوان مبنای کار انتخاب شد.

در ادامه اعضای کارگروه به بحث در خصوص بندهای سیاست‌های کلی با موضوعات تعریف نخبگی، ابتناء به عدالت الهی، توازن حقوق متقابل نخبگان و جامعه، توزیع استعدادها، مسیر نخبگی، و هدایت مستمر پرداختند.

در جلسات آینده این کارگروه، سایر مفاهیم مربوط به نخبگان در قالب بندهای پیش‌نویس سیاست‌های کلی، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - ١٠:٤٧
  • کد خبر :
  • ١٠٥٥

خروج