هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز 12 اسفندماه به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب  مجلس شورای اسلامی به منظور تطبیق با سیاست های کلی نظام، موضوع عدم انطباق بودجه با برخی عناوین سیاست های کلی در هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هیات عالی نظارت که در جلسات قبل موارد مغایرت تبصره ها و بندهای بودجه با سیاست های کلی را مشخص و به شورای نگهبان اعلام کرده بود در نشست امروز پس از بحث و بررسی اعضاء و ارائه توضیحات نماینده دولت، مواردی از عدم انطباق بودجه با سیاست های کلی را تصویب کرد.

بر اساس این گزارش ، با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عدم انطباق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با بندهای 5-13-15-32 برنامه ششم توسعه تصویب شد که به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.