دیدار دبیر مجمع تشحیص مصلحت نظام با خانواده شهدای بهشهر