برگزاری جلسه هیات عالی نظارت مجمع

هیات عالی نظارت مجمع روز شنبه 6مردادماه 97 به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در جلسه امروز هیات عالی نظارت، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه اعضای هیات عالی نظارت، نظرات خود را پیرامون بندهای ب، پ، ت، ث از ماده یک لایحه اصلاحی دولت و مصوبه مجلس با توجه به سیاست های کلی مربوطه در حوزه اقتصاد بیان کردند و بررسی بندهای دیگر، به جلسات آینده هیات موکول شد.
همچنین مقرر شد در جلسه های آتی هیات عالی نظارت مجمع، از کمیسیون های مربوطه از مجلس شورای اسلامی و وزرای اطلاعات و اقتصاد و دارایی برای ارائه توضیحات دعوت شود.